wdt_ID Khu Vực TEAM NGÂN HÀ - NPP MIỀN NAM Địa Chỉ Bài Giới Thiệu Link
3 Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngân Hà (NPP đại diện Miền Nam) Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh http://thaoduocphuongthao.com/chao-mung-dai-ly-ngan-ha/ https://www.facebook.com/nganhaceo
4 Hà Nội Lê Quang Công (TĐL - Team Ngân Hà) Đông Anh, thành phố Hà Nội https://www.facebook.com/cong.quang.925
5 Hà Nội Nguyễn Thị Thương (Team Quang Công) Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội https://www.facebook.com/profile.php?id=100013231802454
6 Hồ Chí Minh Đinh Quỳnh My (TĐL - Team Ngân Hà) Đăk Song, tỉnh Đak Nông https://www.facebook.com/thuan.hanh.37625
7 Hồ Chí Minh Vũ Thị Quyên ( ĐL cấp 1 - Team M & O) Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng https://www.facebook.com/profile.php?id=100012789368263
8 Sơn La Dưỡng Minyeo ( ĐL cấp 1 - Team M & O) Mai Sơn, tỉnh Sơn La https://www.facebook.com/noi.gi.9
9 Sơn La Vũ Ngọc Quê (ĐL cấp 1 - Team M & O) Mai Sơn, tỉnh Sơn La http://thaoduocphuongthao.com/dai-ly/
10 Hà Nội Lê Thị Hiền (TĐL - Team Quang Công) Thanh Oai,thành phố Hà Nội https://www.facebook.com/profile.php?id=100008849716444
11 Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐL cấp 3 - Team Nguyễn Thương) Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội https://www.facebook.com/thanhhuyen.nguyen.3597789?ref=br_rs&fb_dtsg_ag=Adzx7istcWqK01OnjTT2g1prWp1GesyAvxCBlbKxddK2bw%3AAdxk600ublvsQGNvfkgWd_c1oRfBBIvkISR_O_cF_P47qw
12 Hà Nội Phạm Ngọc Nga (ĐL cấp 3 - Team Nguyễn Thương) Nhà thi đấu thị trấn Vân Đình, Thành phố Hà Nội https://www.facebook.com/profile.php?id=100006317807897